Мои объявления
 /  Отделочные материалы  /  Обои  /  Дизайнерское панно The Matrix в стиле киберпанк...
 /  ... / Обои
Продам / купить
Дизайнерское панно The Matrix в стиле киберпанк Magic rain 110 см х 150 см, Киев
Дизайнерское панно The Matrix в стиле киберпанк Magic rain 110 см х 150 см
Дизайнерское панно The Matrix в стиле киберпанк Magic rain 110 см х 150 см
Все фото 2 шт.
Все фото в большом размере
Продам / купить

Дизайнерское панно The Matrix в стиле киберпанк Magic rain 110 см х 150 см, Киев

Цена50
Регион: вся Украина, г. Киев   (Ул.маршала Гречко 13)
Обновлено:
Из научно-фантастических произведений, в которых мы видим будущее в самых неожиданных формах и мирах, берет свое начало киберпанк, сегодняшний мир уже настолько технологичен, поэтому и в интерьерах мы его тоже можем встретить его все чаще. Увлекаетесь фантастикой, считаете себя неординарным человеком, комфортно и удобно среди техники и механизмов, интерьерное дизайнерское панно Magic rain в стиле киберпанк для вас. Задача сотворение интерьера cyberpunk style доступно не каждому, справится тут только профессионал своего дела, всегда готовый к экспериментам и заряженный креативом на 100%. Если вы уверенны в себе и лишены предрассудков, специалисты компании «PRINT-HOUSE» изготовят и подберут панно на заказ с учетом индивидуальных особенностей интерьера. Мы уверены, в случае использования в интерьерах панно производства "PRINT-HOUSE" будет создана неповторимая атмосфера, а так же ваш дом приобретет оригинальный, яркий и современный декор, станет произведением современного искусства. Дизайнерское панно отличный вариант для оформления, создания комфортной обстановки. Возможность создать неповторимую атмосферу, а так же оригинальный, яркий и современный способ декора. Наши панно подчеркнут стиль и вкус, помогут создать тематический интерьер. Или он может послужить вдохновением для создания собственного дизайна цифровых обоев Dimense 3D на заказ возможности безграничны.

Каждый из представленных дизайнов можно заказать как есть, использовать его часть или элемент. Совместить структуру одного и цвета другого все ограничено только Вашей фантазией. Или он может послужить вдохновением для создания собственного уникального и неповторимого дизайна цифровых обоев Dimense 3D на заказ - возможности безграничны.

При производстве всех наших панно используется только оригинальные гипоаллергенные чернила на водной основе и основа ECODECO Без ПВХ.Все панно тестируются под каждого клиента, на четкость, размытость и дефекты. Гарантия качества. Картинка мягких, пастельных тонов, приятных для глаза в сочетании с текстурой, а также объем и глубина изображения. Эта технология позволяет формировать точно согласованную фактуру различной глубины на специальном носителе.

Особенности качественная печать, рельефная текстура, цифровой контроль глянца, экологичная технология.

Размер Ширина 1100 мм Высота 1500 мм.

Материал основы Dimense Media.

Упаковка тубус.

Страна производства Украина.

Материалы Европа.

Із науково-фантастичних творів, у яких ми бачимо майбутнє в самих несподіваних формах і світах, починається кіберпанк. Теперішній час уже настільки часто технологічний, тому і в його інтер’єрах ми можемо зустріти його все частіше. Захоплюєтесь фантастикою, вважайте себе неординарною людиною, почуваєте комфортно та зручно серед техніки та механізмів, тоді інтер'єрне дизайнерське панно Чарівний дощ у стилі кіберпанк саме для вас. Створити інтер'єр у стилі кіберпанк, доступного не кожному, це під силу лише справжньому професіоналу свого діла, який завжди готов до експериментів і заряджений креатив на 100%. Якщо ви впевнені в собі та позбавлені упереджень, спеціалісти компанії «PRINT-HOUSE» підберуть і виготовлять панно на замовлення з урахуванням індивідуальних особливостей інтер’єру. Ми впевнені, що у випадку використання в інтер'єрі панно виробництва "PRINT-HOUSE" створиться неповторна атмосфера, а також ваш будинок отримає оригінальний, яскравий і сучасний декор, який можливо стане витвором сучасного мистецтва. Дизайнерське панно відмінний варіант для оформлення, створення комфортної обстановки. Можливість створити неповторну атмосферу, а так же оригінальний, яскравий і сучасний спосіб декору. Наші панно підкреслять стиль і смак, допоможуть створити тематичний інтер'єр. Або він може послужити натхненням для створення власного дизайну цифрових шпалер Dimense 3D на замовлення можливості безмежні.

Кожен з представлених дизайнів можна замовити як є, використовувати його частина або елемент. Поєднати структуру одного і кольору іншого все обмежено тільки Вашою фантазією. Або він може послужити натхненням для створення власного унікального і неповторного дизайну цифрових шпалер Dimense 3D на замовлення - можливості безмежні. (//stroirem.net)

При виробництві всіх наших панно використовується тільки оригінальні гіпоалергенні чорнило на водній основі і основа ECODECO Без ПВХ. Все панно тестуються під кожного клієнта, на чіткість, розмитість і дефекти. Гарантія якості. Картинка м'яких, пастельних тонів, приємних для ока в поєднанні з текстурою, а також обсяг і глибина зображення.

Особливості якісний друк, рельєфна текстура, цифровий контроль глянцю, екологічна технологія.

Розмір Ширина 1100 мм Висота 1500 мм.

Матеріал основи Dimense Media.

Упаковка тубус.

Країна виробництва Україна.

Матеріали Європа.

From sci-fi works in which we see the future in the most unexpected forms and worlds, cyberpunk originates. Today's world is already so technological, so even in the interiors, we can also meet him more and more often. You are fond of fiction, consider yourself an extraordinary person, comfortable and convenient among the techniques and mechanisms, the interior design panel Magic rain in the style of cyberpunk for you. The task of creating cyberpunk style interiors is not accessible to everyone, only a professional of his own business, always ready for experiments and charged with creative by 100%, will manage here. If you are confident in yourself and devoid of prejudice, specialists of the company "PRINT-HOUSE" will make and select the panel to order, taking into account the individual features of the interior. We are confident that if you use the panels of production "PRINT-HOUSE" in the interior will create a unique atmosphere, as well as your home will acquire original, bright and modern decor, will become a work of contemporary art. The design murals is a great option for decoration, creating a comfortable environment. The ability to create a unique atmosphere, as well as an original, bright and modern way of decoration. Our murals emphasize the style and taste, help create a themed interior. Or it can serve as an inspiration for creating your own custom design of Dimense 3D digital wallpaper custom-made possibilities are endless.

Each of the presented designs can be ordered as is, use part or element of it. Combining the structure of one and the colors of another, everything is limited only by your imagination. Or it can serve as an inspiration for creating your own unique and inimitable design of custom-made Dimense 3D digital wallpaper - the possibilities are endless.

In the production only original, water-based hypoallergenic inks and the base ECODECO PVC-free are used. All are tested for each client, for clarity, blur and defects. Quality assurance. The picture is soft, pastel tones, pleasing to the eye in combination with texture, as well as the volume and depth of the image.

Features high-quality printing, embossed texture, digital gloss control, eco-friendly technology.

Дизайнерское панно The Matrix в стиле киберпанк Magic rain 110 см х 150 см на «Ukrboard»

 
Автор, контакты
Евгений /  отзывы, инфо.
Телефон: +380xxxxxx показать
Предоплата или супервыгодная цена? Обязательно ознакомтесь!
Дополнительно
ID объявления: #232064 (добавлено зарегистрированным пользователем, дата регистрации: 06-12-2019)
Добавлено / Обновлено: 22-10-2021 18:04   (актуально, до: 22-10-2022)
Постоянный адрес объявления: 
Показов / просмотров за сегодня: ?, всего: ?
 
Похожие объявления
Среди них есть много интересных...
ru
/
0